PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Nama Lembaga: PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Singkatan: PKK
Dasar Hukum / SK Pembentukan:
Alamat Kantor:
Profil PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan desa

Visi & Misi PKK

Tugas Pokok & Fungsi PKK

PKK memiliki 10 program pokok yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu:

  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

  2. Gotong Royong

  3. Pangan

  4. Sandang

  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga

  6. Pendidikan dan Keterampilan

  7. Kesehatan

  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

  9. Kelestarian Lingkungan Hidup

  10. Perencanaan Sehat

Kepengurusan PKK

Nama Jabatan Pendidikan

Maemonah    

Ketua   
Saifuu Nurhayati Sekretaris I  
Hindriyah Sekretaris II  
Sukarni Ernawati Bendahara I  
Rohan Zulfa     Bendahara II      
Siti Muarofah     Pokja I      
Irawati     Pokja I      
Rupiatun   Pokja I      
Sholikhah T.     Pokja I      
Yuni Isnawatin     Pokja II      
Rina     Pokja II      
Sholikhah H.     Pokja II      
Fauziyah     Pokja III      
Karyawati     Pokja III      
Supi’ati     Pokja III      
Juwita S.     Pokja III      

Saifun Ni’mah    

Pokja IV  
Siti Aspiyah     Pokja IV    
Muslimatun      Pokja IV    
Isti’anah     Pokja IV      

Siti Juwaidah       

Kader Posbindu   

Umi Salamah    

Kader Posbindu      
Yuyun     Kader Posbindu    

Haryanti    

Bina Keluarga Lansia (BKL)      
Sri Mulyani     Bina Keluarga Lansia (BKL)      
Ihsanatun     Bina Keluarga Lansia (BKL)      

Siti Masruroh 

Bina Keluarga Balita (BKB)    
Sri Handayani     Bina Keluarga Balita (BKB)    
Mursidah     Bina Keluarga Balita (BKB)    
Kusmiati     Bina Keluarga Balita (BKB)    
Wuri Handayani     Bina Keluarga Balita (BKB)